De Loods - "De Zomer van broek #2" 

Gedurende de zomermaanden van 2013 werd we voor de opstart van een lokaal wijkhuis in de wijk Broek  door stad Vilvoorde aangesteld als 'on-site' participatie begeleiders. Terwijl de omringende wijken stevig onder handen worden genomen ten aanzien van een één van de grootste stadsvernieuwingprojecten in Vlaanderen, wil de stad ook deze wijk nieuwe kansen bieden. Een leegstaande loods werd daarom aangebracht als ideale locatie voor een nieuwe ontmoetingsplek voor wijkbewoners. Met de hulp van een vooronderzoek gemaakt door De Smet Vermeulen architecten feat. Marleen Goethals werden de nodige interventies ondernomen. 

Een beperkt budget versterkte de uitdaging en zet aan tot creatief ruimte en materiaal gebruik. De vrijwillige medewerking van wijkbewoners en kinderen was daarom meer dan welkom. Deze aanpak met co-productie ondersteunde ook enkele belangrijke sociale aspecten in de buurt. Een belangrijke uitkomst van dit participatief traject is de ontplooiing van een wijkcomité dat de Loods nu draaiende houdt in samenwerking met enkele stadsdiensten. 


Fotograaf: Hannah Corbett

Fotograaf: Hannah Corbett

RESULTATEN

  • Opstart buurthuis in leegstaand pand: Het buurthuis is ondergebracht in een lege Loods die eigendom is van stad Vilvoorde. Aan de hand van co-creatie met de hele buurt en recuperatie materiaal wordt er met een beperkt budget toch een gepersonaliseerde ruimte gecreëerd. 
  • Animatie: De opkomst van een groot aantal kinderen toont de bestaande nood aan kinderopvang en animatie in de wijk. Een deel van de taak van Studio Surplus bestond er daarom in om de kinderen op gepaste wijze te animeren. De creatie van een plek die bijdraagt tot het 'thuisgevoel' in de wijk staat bij alle activiteiten centraal. Eveneens voor volwassenen zijn er activiteiten georganiseerd zodat ook zij kennis maken met De Loods. 
  • Stratenplan: Een belangrijk element in De Loods is een stratenplan van de wijk dat zich over de grond van de ruimte verspreidt. Als een nieuw centrum in de wijk wordt deze ingreep een soort herkenningspunt en houvast voor de wijkbewoners. 
  • Activatie wijk: Naast de punctuele ingreep van De Loods heeft Studio Surplus ook externe activiteiten georganiseerd om andere plekken in de wijk te stimuleren. 
  • Eindfeest met Schepencollege: Als finale impuls voor de creatie van een sterke voedingsbodem voor De Loods werd op het einde van de zomeractie een buurtfeest georganiseerd waarop het voltallig schepencollege aanwezig was. Op deze manier kregen burgers de kans om hun realisaties aan de locale overheid te tonen.