DE FABRIEKSSTRAAT

Het traject in de Fabrieksstraat kadert binnen een groter onderzoeksproject voor de noordrand in Brussel. Om de verdere ontwikkeling van dit gebied op een gecontroleerde manier te laten gebeuren hebben Ruimte Vlaanderen, Brussel Stedelijke Ontwikkeling, Ovam en Vlaams-Brabant de handen in elkaar geslaan om samen een territoriaal ontwikkelingsplan te ontwerpen. Onder de naam T.OPnoordrand hebben zij daarvoor verschillende ontwerpbureaus aangeschreven om een deel van het onderzoek uit te voeren. 

Studio Surplus voort binnen dit traject een experimenteel onderzoek uit in de Fabrieksstraat in Zaventem. Deze straat wordt gebruikt als prototype voor de vele wijken in de noordrand waar wonen en bedrijvigheid samenkomen. Vaak is dit het gevolg van een ver verleden waarin wonen in arbeiders werken gekoppeld werd aan nabijgelegen fabrieken. Recent zijn deze fabrieken geleidelijk verplaatst door verschillende soorten bedrijven.  Het onderzoek tracht na te gaan hoe met deze transformatie kan worden omgegaan in een (meer) verstedelijkte toekomst. 

Aan de hand van enkele ruimtelijke interventies en bevragingen met bewoners tracht Studio Surplus na te gaan wat er leeft in de wijk en doen zij aan de hand van een eindrapport een poging hier een visie voor het territoriaal ontwikkelingsplan aan te koppelen. 


RESULTATEN

  • Richting Fabrieksstraat: Geïnspireerd door de veelheid aan pijlen die er al in de Fabrieksstraat hangen heeft Studio Surplus als ruimtelijke trigger 27 verschillende pijlen opgehangen. Deze pijlen (ver)wijzen naar dagdagelijkse plekken in de wijk en haar omgeving met als doel de gebruikers van de wijk hun omgeving te laten herontdekken. 
  • Mapping de Fabrieksstraat: Om participatieve gesprekken met wijkgebruikers vlot te laten verlopen heeft Studio Surplus kaarten ontworpen van de Fabrieksstraat en haar directe omgeving. Deze werden met de bewoners verder ingevuld om zo de ruimtelijke eigenschappen van de wijk beter te leren kennen.
  • Billboard: De resultaten van de mapping zijn gebundeld in een straatinterventie die mogelijke potenties van de wijk blootlegt. Daarnaast wordt de lonkende verstedelijking van Zaventem weergegeven in deze installatie en opent ze de mogelijkheid tot debatvoering en een identificering met de verstedelijking van Brussel waarvoor TOP noordrand zijn plan uitstippelt.