visie

 

Studio surplus tracht in een stedelijke omgeving onderbenutte ruimte en plekken op een duurzame, sociale en creatieve manier (tijdelijk) te herbestemmen. Studio surplus wil als procesbegeleider potenties van sites in transitie samen met alle stakeholders ontdekken en ontwikkelen. Het ultieme doel is aan de hand van ruimtelijke ingrepen het sociale en creatieve kapitaal van mensen, steden en organisaties naar de oppervlakte te brengen. 

 


Doelgroepen


Met onze ingrepen willen we stadsbewoners en gebruikers van de openbare ruimte activeren. We wensen mensen die in contact komen met stadsontwikkeling een stem te geven en deel te laten uitmaken van ruimtelijke transitie. Hierbij trachten we organisaties die de ruimte van burgers beïnvloeden actief te begeleiden naar tactische stadsvernieuwing. Sociaal ruimtelijk ontwerp

Architectuur kan meer zijn dan het uitvoeren van een specifieke opdracht aangegeven door een opdrachtgever. Het kan een instrument zijn om verandering te bewerkstelligen en het sociale weefsel te versterken. 

Surplus creëert en implementeert via een geoefende methodiek een interventieplan voor tijdelijk anders bestemmen. Belangrijke financiële, organisatorische en ruimtelijke parameters worden door Surplus één voor één onder de loep genomen om tot een realistische plan van aanpak te komen.  

locaties beelden.jpg

Tijdelijke ingrepen

De trap_voor-01.jpg

Het 'pauze' moment van een locatie kan uitgroeien tot een opportuniteit. Het tijdelijk invullen van ruimte kan leiden tot een verankering van een locatie in zijn omgeving. Het creëert een dimensie die mensen een band schenken met een site. Tijdelijke ingrepen zijn een instrument waarmee bepaalde economische en ruimtelijke wetmatigheden tijdelijk naar de achtergrond kunnen verdwijnen om zo mentale ruimte te scheppen voor een definitieve invulling.


werkwijze

Het leren kennen van de locatie en het persoonlijk opnemen van de omgevingsfactoren is een eerste belangrijke stap in de werkwijze van Surplus. 
Via gebiedsanalyse stellen we vervolgens een behoeftematrix op die leidt tot een tijdelijk interventieplan. Dit tijdelijk interventieplan bestaat uit een aantal interventies en impulsen. Voor elk van deze acties maken wij een ruimtelijk, financieel en organisatorisch ontwerp. Na aftoetsing bij de stakeholders worden (al dan niet door Surplus zelf) de interventies geïmplementeerd. 
Hierbij gaan we uiteraard regelmatig per type interventie op zoek naar één of meerder partners die door hun betrokkenheid het effect van de interventie vergroot. Hierbij doen we zowel een beroep op ons eigen netwerk als op het lokale netwerk. 

DSC07016.JPG

Effecten

Er ontstaat een hele resem aan effecten wanneer een goed onderbouwd interventieplan voor tijdelijk anders bestemmen wordt uitgevoerd. We sommen er enkele op:

  • bewoners hun betrokkenheid wordt verhoogd
  • reeds bestaande behoeftes worden gedetecteerd
  • de uitstraling en identiteit van de site wordt verhoogd
  • de locatie wordt verbonden met zijn omgeving
  • potentiële toekomstige gebruikers worden geactiveerd
  • partners zorgen voor extra uitstraling
     

 

charleenrosa.JPG